Kategorier:

 

 

HOLD/SELL/BUY

 

 

Portföljer

 

 

Olja

 

 

PPM

 

 

Sparbössan

 

 

Kontakt

 

 

 

09.02.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför har jag då valt dessa tre bolag?

 

Vestas Vind står emot lågkonjunkturens vindar bra och vindkraft utbyggnaden fortsätter växa och Vestas är världsledande inom vindkraft och visade bra siffror under 4 kv trots dåliga tider. Med nya fabriker i USA och ny president som vill satsa på förnyelsebar energi är bra för Vestas satsning i staterna. Jag tror Vestas kommer att stå sig starkt genom lågkonjunkturen och levererar de ett bra resultat i kv1 2009 så kommer aktien värderas upp på stabila ekonomiska grunder. Om det vill sig riktigt bra kan vi se kurser mellan 350-400 kronor om 6 månader.

 

PA Resources är ett bolag som jag följt länge som kanske haft lite ekonomiska bekymmer med lån som skulle lösas vid årsskiftet som tryckte ned aktien rejält, men bolaget har trogna aktieägare som gick in med pengar. Jag kanske mer skulle rek. att köa PAR KV1 och då få ta del av den årliga utdelningen fram till 2014 på 1,70 kronor per KO man tecknade som motsvarar ett värde av 100 kronor i KV1. Det som gör att jag tror på PA Resources är att bolaget har dragit ned sin utvecklings budget med 1/3, ca 1 miljard kronor och har låga kostnader per fat och tjänar pengar trots det låga oljepriset, när allt är i balans i bolaget. Förhoppningsvis ser vi detta redan i kv1 rapporten. Bolaget kommer dock ha lägre produktion än väntat, men med dagens oljepriser så ser jag detta som positivt, då det är bättre att öka produktionen när priset ökar igen. Kan bolaget visa att man klarar av att tjäna pengar på dessa oljepriser under 2009 så kommer bolaget värderas upp något. Jag tror vi kan få se en kurs runt 20 kronor om 6 månader.

 

Nordea är den bankaktie jag tror kommer att stå sig bra i krisen. Dagens pris runt 44 kronor är nog inte botten, men denna aktie är något man ska handla på längre sikt och sprida sina inköp i. Nordea gör bra vinst och marginalerna i utlåning har ökat i och med krisen som är. Bankerna är bra på att utnyttja sina kunder och ta betalt för tjänster som det inte är någon konkurrens om. Hela banksektorn är en stor kartell med storbanker som har i stort sett samma avgifter och tjänster. Tyvärr så verkar marknaden ha svårt att ändra på detta och då får man istället se till att det kommer till ens fördel och äga aktier i dessa bolag. Då väljer jag Nordea som har staten i ryggen och visar starka vinster och en stabil affärsidé och inte lika insyltad i Baltikum, Ukraina m.m. som andra storbanker som kan innebära att dessa sektorer drar ned banken rejält och tvingar fram emission på emission för att ta sig ur krisen. Osäkert att säga var Nordeas aktie står om 6 månader, men om 1 år så tror jag att den är över 50 kronor, men allt beroende på kommande emissioner.

 

 

 

 

09.02.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.03.20

 

SELL

 

Nordea (46.80 kronor)

 

Om man har köpt aktien mellan 40-44 kronor så kan det varit klokt att sålt av de senaste dagarna. Genom att sälja med en bra avkastning plus fått ta del av NE och har TR så har man gjort en bra affär på en kort period. Aktien är fortfarande hög intressant i det långa perspektivet och bör hållas under bevakning. Tyvärr så tror jag att bank aktierna kommer ha en nedgång/dipp efter en bra period. Frågan är vart Nordea kommer landa när TR blir aktier. Många som kommer ta hem vinsten?!? Antagligen om kursen står sig stark och då bildas ett nytt tillfälle att gå in billigare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litzell.Com © 2009 • info@litzell.com

 

  LITZELL.COM

 

    KÖPVÄRDA

2009-02-20

 

Vestas Vind  (292.00)

PA Resources(12.85)

Nordea  (35.50 efter NE)

 

PA Resources Kv1 (102.00)

Lundin Mining   (5.80)

Bore Vind   (5.10)

Vestas Vnd   (292.00)

Nordea   (35.50 efter NE)

PV Enterprise  (14.10)

 

 

Jag vill be Er notera att mina placeringar, tips, är inget som kan ses som en garanti för framtida goda resultat/avkastningar. Alla investeringar innebär en viss risk och delar av investerat kapital kan gå förlorat.

PÅ LÄNGRE SIKT